FTS Soğutma Sistemleri tüm soğuk oda, soğuk hava depoları, panel ve soğuk depo ihtiyaçlarınızı projelendirme konusunda uzman teknik personel yapısı ile hizmet vermektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası tesis projeleri ya da projeleriniz anında değerlendirilerek sizlere en düşük maliyet ve en kaliteli hizmeti sağlayarak tecrübemizden faydalanmanızı sağlamaktayız.

Genel Olarak Soğutma Tesislerinin Özellikleri

Soğuk hava deposu işletmelerinin verimli çalıştırılabilmesi ve depolanan ürünlerin gereğince muhafazası için öncelikle şunlara dikkat edilmelidir.

- İşletmenin kurulduğu yerin üretim ve tüketim alanlarına uzaklığı,
- Alt yapı tesislerinin varlığı
- Depo binalarının kurulduğu yerin jeolojik ve yüzeysel durumu
- Binaların konumu
- İnşaat tekniği
- İzolasyon
- Soğuk hava deposunun büyüklüğü
- İşletmenin iç yapısıyla ilgili olarak;

a) Soğutma makinaları bölümüyle soğuk odaların yerleşim durumu
b) Koridorların genişliği, ürün, taşınmasına ve boşaltılmasına uygunluğu
c) Depoların tek veya çok katlı oluşu

- Ürün taşımada yararlanılan makina ve teçhizatın varlığı
- Soğutma makinaları ve diğer ekipmanların sayısı ile kapasitesi ve yeterliği
- Soğutma sisteminin özelliği